Company

Information Service 24

  • digitální sklad
  • investiční plány
  • diverzifikační strategie
  • daně a finanční konzultace
  • hospodářská politika
  • ochrana IT v obchodních společnostech

Přidejte se k potírání finanční kriminality!

Ekonomické škody způsobené finanční kriminalitou pořád narůstají, proto Information Service 24 (dále jen IS24) vynakládá mnoho úsilí na to, aby se její klienti nebo zaměstnanci nestali obětí finanční kriminality ani nebyli důsledky finanční kriminality jinak postiženi, a její produkty a procesy nebylo možné zneužít pro podvodné aktivity.

Prevence a odhalování finanční kriminality jsou klíčovými prvky naší korporátní kulturu. Snaha o dodržování bezúhonnosti jednak uvnitř společnosti a rovněž ve vztahu k našim klientům je integrální součástí všech našich činností.

IS24 chce povzbudit každého, aby se připojil k boji proti finanční kriminalitě a sledování podezřelého jednání. Studie prokázaly, že informace od zaměstnanců, klientů nebo třetích stran v mnoha případech pomohly odhalit trestnou činnost.

Garantem služby je vedoucí oddělení vnitřní kontroly PhDr. Michal Riško, který má dlouholeté zkušenosti ve státní sféře, podnikovém a krizovém managementu. (m.risko@is24.cz)

Online hlášení

Rádi bychom Vám představili systém pro podávání hlášení, který funguje společně s dalšími již existujícími kontrolními a komunikačními kanály. Systém BSMS (Business Security Monitoring System) umožňuje zaměstnancům, klientům a třetím stranám oznamovat podvodné nebo jiné nezákonné jednání, které se dotýká IS24, a to online kdykoliv v průběhu celého dne.

Oceňujeme otevřenou komunikaci, a proto uvítáme, pokud hlášení podáte pod svým jménem. Na druhé straně chápeme, že se můžete cítit lépe, pokud svůj podnět podáte anonymně, což systém pochopitelně rovněž umožňuje. V každém případě bude Váš podnět zpracováván s nejvyšší mírou diskrétnosti. Dovolujeme si Vám tímto nabídnout možnost vytvoření elektronické schránky, která nám usnadní vzájemnou komunikaci, a případné zaslání žádosti o poskytnutí doplňujících informací.

Tento systém byl vytvořen, aby bylo prostřednictvím něj možné, v dobré víře, upozorňovat na možné nezákonné aktivity. Systém nesmí být, v žádném případě, zneužíván k úmyslnému podávání falešných obvinění nebo pomlouvání. Takové zneužití systému by mohlo vést k vyvození právních důsledků vůči osobě, která systém tímto způsobem zneužila.

Kromě využití BSMS systému můžete kdykoliv kontaktovat přímo nás, a to jakýmkoliv způsobem, např. telefonicky, elektronickou poštou, standardní poštou nebo osobně.

Máte-li zájem využít BSMS systém, klikněte prosím  na kontaktovat nás…

Službu zajišťuje VIAIN s.r

 

Jsme s Vámi, na celém světě - Information Service 24