Home

Information Service 24

Information Service 24

Můžeme stát po Vašem boku, na celém světě.

Podporu firmám při vstupu na trhy poskytují kmenoví zaměstnanci již řadu let. Jsme aktivní a pomáháme Vám co nejlépe využít příležitostí nejen na domácích trzích. Využijte naše odborné znalosti a lokální působnost, kterou promítáme do celosvětově modelu individuální podpory a péče především o korporátní zákazníky.

Ukotvení v globálním světě

Díky naší dlouholeté působnosti na českém trhu velmi dobře známe jeho specifika a právní prostředí. Spolu s naší odborností a znalostmi v oblasti řízení financí dáváme naše know-how k dispozici nejen českým firmám, ale také zahraničním klientům podnikajících v České republice. Zároveň poskytujeme služby i tuzemským středně velkým a velkým firmám. Jsme jejich strategickým partnerem pro mezinárodní i tuzemské aktivity.

Produkty šité na míru

Chceme Vás podpořit při realizaci Vašich krátkodobých a dlouhodobých cílů s komplexním portfoliem individuálních řešení v oblasti obchodu, financování a řízení rizik. Poskytneme Vám strategické poradenství založené na know-how klíčových průmyslových odvětví. Naše produkty prochází evaluačním procesem, aby byla aktuální aplikace efektivní a pokrývala možná rizika a procesní problematiku.

Kontakt na nás

podatelna@is24.cz

 

Po-Pá: 9.00 až 17.00 hod.


Sokolovská 40

360 05 Karlovy Vary

Czech republic

  • Nalezení správného zajištění pro vaše komoditní rizika
  • Specifická analýza rizik jako první krok
  • Informace jsou základem efektivního a profesionálního řízení rizik 
  • Základní způsoby, jak mohou společnosti zajistit svá komoditní rizika 

Řízení cen komodit - nejlepší způsoby, jak mohou společnosti zajistit svá komoditní rizika

Udržitelnost – zejména dekarbonizace – se stala megatrendem, který masivně zvyšuje poptávku po mnoha komoditách. Mezitím úzká místa kontejnerové přepravy v důsledku uzavřených přístavů a terminálů v Číně – nezapomínejme na pokračující omezení volného pohybu zboží – narušují dodavatelský řetězec. Globální události mají obrovský dopad na ceny komodit a způsobují volatilitu. Společnosti by proto měly aktivně řídit svá rizika spojená s cenami komodit.

Jsme s Vámi, na celém světě - Information Service 24